User Requirement specification (URS) en HSE

Bij elk project is het belangrijk te weten wat de gebruikers willen! Wat zijn de voorwaarden om dat verantwoord waar te kunnen maken? Aspecten als gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) zijn daarbij belangrijk. Deze dienen meegenomen te worden in de URS, zodat gezondheid, veiligheid en milieu ook project voorwaarden zijn bij de verificatie van de projectstappen en validatie van het gehele project. Zie het onderstaande V-model

V-Model

V-model: Paul Rook (1986). Controlling software projects. Software Engineering Journal 1 (1) (IEEE). DOI: 10.1049/sej:19860003. Verder voor HSE aangepast door Frans Geene, en Gerard Mutgeert en voor de website van Aposafety door Frans Geene.