Referenties

EnTranCe

EnTranCe (Energie Transitie Centrum) is een Innovatie Werkplaats en Expertise centrum binnen de Hanzehogeschool. Mijn werkzaamheden zijn: QHSE beleid maken en implementeren o.a. op het gebied van waterstof. Voorlichting en instructie verzorgen met name op het gebied van veiligheid. Het uitvoeren van incidenten onderzoek en analyse om hieruit lering te trekken voor aanvullend beleid. RI&E beleid vormgeven en mee uitvoeren. Samenwerken op het gebied van integrale veiligheid bij de Hanzehogeschool.

GETEC Park.Emmen

RI&E rondgangen, afstemmen met leidinggevenden en medewerkers. Toetsen van de RI&E’s. Ondersteunen bij het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Risico beoordelingen van machines en installaties (verdiepende RI&E’s). Voorzitter / facilitator van vele uiteenlopende HAZOP studies van installaties. V&G plannen beoordelen en soms maken bij grotere projecten.

Emmtec engineering

HAZOP en LOPA studies – voorzitter / facilitator van vele uiteenlopende installaties met name voor de opslag van nieuwe energie vormen en van innovatieve projecten (CO2 reductie) etc.
Explosieveiligheidsdocumenten voor o.a. farmaceutisch bedrijf, mineraal verwerkingsbedrijf en chemisch bedrijf.
Testplannen van Safety Instrument Functions (SIF’s) bij een chemisch bedrijf.
Kwaliteitsplannen t.a.v. HSE voor bijvoorbeeld hoogcalorisch gas (Utilities).

MSD – Oss Moleneind
  • HAZOP/LOPA studieleider - facilitator van vele uiteenlopende installaties met verschillende soorten risico's.
  • EHS compliance engineer - vertaalslag van de Amerikaanse Merck standaard t.a.v. 'process safety management' naar de MSD Oss situatie.
  • Senior Safety Consultant voor de operationele business van Solids en voor het project 'luchthuishouding/afzuiging' Bulk fabriek (m.n. ATEX vraagstukken).
Philips – Drachten
  • HAZOP studies voor waterstof en stikstof installaties
  • HAZOP studieleider voor waterstof, stikstof en menggas installaties.
Cargill – Amsterdam Multiseed plant

EHS manager - actieve ondersteuning bij werkvergunningen, LOTO, LMRA. Opstellen van milieuvergunningenregister (met PGS 29 eisen). EHS begeleiding bij een nieuwbouw project 'verlading'.

Jacobs/GLT – plus t.b.v. de NAM
Gevarenzonering voor enkele tankparken en veiligheidsondersteuning/safety engineering voor
een nieuwe gasinjectie-compressor. Ondersteuning en facilitator HAZOP studies. Facilitator van een 'firepran' studie.
Friesland Campina – HAZOP studies van diverse installaties
HAZOP studieleider bij projecten voor: sproeidrogersysteem met verbindingen naar fluidbed, cyclonen en filters (nadruk op ATEX). HAZOP studie t.b.v. reiniging indampinstallatie.
Smurfit Kappa Solid Board – HAZOP studies van diverse installaties
HAZOP studieleider bij projecten voor: een WKC installatie, stoom- en spilwatersysteem en waterzuivering.
Trespa International Weert – interne BRZO audit
Interne BRZO-audit t.b.v. het Veiligheidsmanagementsysteem.
Royal Haskoning DHV – Engineering
Simultaneous operations (SIMOPS) en HAZID  t.b.v. een project op een boorplatform.
Martini Ziekenhuis – veiligheidondersteuning
Veiligheidsondersteuning in de brede zin. Machineveiligheid, incidentenonderzoek, advies t.a.v. gevaarlijke stoffen etc.
Hitachi Power Europe – Duisburg HAZOP Carbon Capture
HAZOP studieleider bij een project voor de bouw van een Carbon Capture Storage (CCS) installatie.
DB Schenker – spoorwegvervoer
Ondersteuning van het veiligheid- en kwaliteit-beleid; veiligheidsonderzoeken van incidenten, opstellen van KPI’s van belangrijke veiligheidsmaatstaven.
Oakite – KWS pijpenreiniging
Machineveiligheidsonderzoek
Smurfit Kappa TWINCORR – kartonproductie
Beoordeling van het veiligheidsmanagement systeem
Schur Flexible Benelux – packaging systems
Machineveiligheidsonderzoek
Honeywell – Nederland
Het maken van de vertaalslag van corporate procedures naar de Nederlandse situatie.
Gebr. Heijs – vleesverwerkende industrie
Opstellen van een revisie vergunning.
Weterings Plastics – PVC buizen en leidingen
Advies t.a.v. het stofexplosie risico’s van pvc stof.
Avebe – Stadex Zweden
Bijdragen aan het ‘safety management system’, tevens veiligheidskundige bij de HAZOP en SIL studie van propyleenoxide.
Avebe – TAK
HSE manager site TAK en specifiek t.b.v. de Operational Company Food. Werk t.b.v. HAZOP-SIL studies, BRZO, veiligheidsmanagement systeem en Six sigma project, incidentenonderzoek, etc.
Avebe – Foxhol

Safety officer t.b.v. het voorkomen van incidenten en het opzetten van een BRZO systeem, etc. Daarna productie manager t.b.v. het effectief functioneren van een chemische fabriek.

Simson – lijmen en kitten
Veiligheid- en milieucoördinator t.b.v. research en productie van lijmen en kitten.