ATEX en EVD

Industrie Frans

ATEX damp/gas explosie en stofexplosie risico’s

Apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan plaatsvinden, moet voldoen aan de zogenaamde ATEX richtlijn. Deze richtlijn bestaat in feite uit twee richtlijnen:

  1. ATEX 114 (2014/34/EU) ook wel de productierichtlijn genoemd. Fabrikanten moeten deze richtlijn gebruiken om een veilige constructie van hun producten te maken die in een ontploffingsgevaarlijke omgeving toegepast gaan worden.
  2. ATEX 153 (99/92/EG) ook wel de sociale richtlijn genoemd. Organisaties die ontploffingsgevaarlijke stoffen verwerken, krijgen met deze richtlijn te maken. De letterlijke omschrijving is: “de minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen”. Dit geldt niet alleen voor dampen en gassen die kunnen exploderen, maar ook voor poedervormige stoffen.

Deze sociale richtlijn geeft aan dat er naast de technische verbetermaatregelen ook organisatorische zaken geregeld moeten worden, zoals gevarenzonering en effectieve instructies naar de medewerkers.

Aposafety kan u bij de ATEX werkzaamheden adviseren en ondersteunen, bijvoorbeeld bij het maken van een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD).