HAZOP, HAZID, LOPA en SIL

Procesveiligheid

Procesveiligheid richt zich op het voorkomen van incidenten waarbij explosies en/of brand plaatsvindt of waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Het systeem wat hiervoor opgezet wordt, is een procesveiligheid management systeem (PSM). Bij installaties wordt dit m.b.v. nadere studies uitgewerkt. D.m.v. een ‘engineering requirement’ wordt een stappenplan doorlopen en wordt aandacht gegeven aan User Requirement Specification (URS), storingsanalyse studies zoals de ‘HAZard and OPerability ‘ (HAZOP) en HAZard IDentification (HAZID) studie. Bij een mogelijk hoog risico scenario wordt ook een Layer of Protection Analysis (LOPA) of een ‘Safety Integrity Level’ (SIL) beoordeling gedaan.

Ten aanzien HAZOP, HAZID, LOPA als SIL heeft Aposafety veel kennis en ervaring.