Arbowetgeving en de RI&E

Veilig en gezond werken is belangrijk voor iedereen. Om veilig en gezond werken te bevorderen binnen organisaties is door de overheid wetgeving ontwikkeld op het terrein van Arbeidsomstandigheden. In de Arbowet zijn de rechten en plichten opgenomen van zowel de werkgever als de werknemer op het terrein van arbeidsomstandigheden. De Arbowet is een kaderwet, omdat hierin de algemene kaders voor een goed arbobeleid worden vastgelegd. In het Arbobesluit en de Arboregeling worden de algemene kaders uit de Arbowet nader uitgewerkt.
Ook op EU-niveau bestaat er eigenlijk een soort Arbowet. Deze EU-Arbowet heet de “Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk”.

Aposafety kan u adviseren en helpen t.a.v. de Arbowetgeving en de onderdelen daarvan over veiligheid.

Bijvoorbeeld het uitvoeren van risico-inventarisaties (zowel op hoofdlijnen als meer gedetailleerd) bij machineveiligheid, bij het werkvergunningen systeem etc. Vaak moeten de risico’s zowel kwalitatief als kwantitatief beoordeeld worden. Indien nodig heb ik goede collega’s die mij hierbij kunnen assisteren.