Organisatie van veiligheid

Organisatie van veiligheid, veiligheidsbeleid en -cultuur

Het leren van (bijna) ongevallen vormt de basis voor een praktisch veiligheidsbeleid. De incidenten vertellen veel over wat er mis kan gaan en het risico dat mens, milieu en materiaal loopt. Op basis van het begrijpen van de risico’s moet een veiligheidsbeleid tot stand komen. Risico = kans x effect.

Een goed veiligheidsbeleid sluit aan bij het niveau van de organisatie en geeft de weg aan om vervolgens d.m.v. duidelijke en haalbare doelstellingen naar een hoger veiligheidsniveau te komen. Betrek de organisatie medewerkers in een vroeg stadium bij dit beleid omdat uitvoering van het beleid verandering voor de medewerkers betekent. Verandering roept vaak weerstand op. Deze weerstand kan gemakkelijker overwonnen worden als er een brede betrokkenheid is binnen de organisatie.

Betrokkenheid en aandacht van de directie en het management en een enthousiastmerende projectveiligheidscoördinator voor de medewerkers is een voorwaarde om een effectieve cultuur verandering binnen de organisatie in te kunnen zetten. In schema:

Tripod

Aposafety kan hierbij, door een ruime ervaring op veranderingstrajecten in o.a. veiligheid, een effectieve rol spelen.

In volgorde:

  • Een duidelijke incidentenanalyse en rapportage;
  • Duidelijke audit en inspectie rapportage;
  • Duidelijke doelstellingen welk niveau van veiligheid nodig geacht wordt binnen de organisatie;
  • Daarna de verbetertrajecten in gang zetten.

Centraal staat hierbij: wat in het leer traject aangeboden wordt, moet toepasbaar zijn op de werkvloer. Bijvoorbeeld: training over werkvergunningen en taak risico analyses, veiligheidsobservatie programma’s, veiligheidsopleidingen enz.

De gerealiseerde verbeteringen moeten goed verankerd worden in de organisatiecultuur. Bij grote organisaties gaat dit via een veiligheidsmanagementsysteem, bijvoorbeeld met behulp van ISO 45001.