Diensten

Industrie Frans

Het veiligheidsgebied wordt de laatste jaren vaak onderverdeeld in:

 • arbeidsveiligheid;
 • procesveiligheid.

Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat blijkt dat arbeidsveiligheid incidenten zoals struikelen, vallen, snijden, knellen enz. geen directe samenhang hebben met procesveiligheid incidenten zoals lekkages van chemicaliënleidingen, ontsnappen van een gaswolk of een explosie.

Op beide gebieden heb ik vele jaren ervaring. 

De belangrijkste diensten die ik aanbied:

 • Organisatie van veiligheid, veiligheidsbeleid en -vooruitgang
 • HAZOP, HAZID, LOPA en SIL
 • User Requirement Specification en HSE
 • Veiligheidsstudies t.a.v. opslag van nieuwe energie vormen zoals de flowbatterij, productie en opslag van waterstof
 • Incidentenonderzoek en analyse
 • Risico beoordeling van gevaarlijke stoffen
 • Ondersteuning bij gebruik van belangrijke hulpmethodieken voor ontwikkeling en groei
 • ATEX_EVD_beheersen van damp/gas- en stofexplosie risico’s
 • Auditten van veiligheid, incl. van Besluit Risico Zware Ongevallen
 • Advies t.a.v. Arbowetgeving en ondersteuning van RI&E, machineveiligheid -indien nodig in samenwerking met collega’s