Ontwikkeling en groei

Ontwikkeling en groei en belangrijke hulpmethodieken

Ontwikkeling en groei op gebied van veiligheidsbewustwording in de organisatie heeft veel met cultuur in de organisatie te maken. Als verandering van cultuur hiervoor nodig is, is betrokkenheid en aandacht van het management voor de medewerkers een eerste vereiste. Hierover is beknopt in het hoofdstuk ‘Diensten’, onderdeel ‘Organisatie van veiligheid; veiligheidsbeleid  en –cultuur’ al het een en ander vermeld.

Voor het leren van incidenten en aanpassen van beleid op veiligheid zijn interventies op organisatieniveau nodig. Veel interventies gebeuren in het team. Samen ga je bijvoorbeeld in een team m.b.v. een ‘kaizen event’ (via definiëren, meten, analyseren, verbeteren en controleren; zie hieronder) zaken beter uitwerken.

Interventies op individueel niveau heb ik bijvoorbeeld veel toegepast bij het 1 op 1 doorspreken van de werkvergunning.

Aposafety heeft positieve ervaringen met de ‘kaizen event’ methodiek.

Het is een hele praktische methodiek. Deze methodiek geeft enerzijds de mogelijkheid om veel aandacht aan de medewerkers in het team te geven, en anderzijds is het gericht op echte vooruitgang in het verbeteren van het betreffende proces. Kaizen events staan bekend als zeer efficiënt en geven een snelle procesverbetering, dus resultaat. Tevens sluit de methodiek goed aan bij Six-sigma en de ‘plan-do-check-act’ cyclus.