Gevaarlijke stoffen

Risico’s van met name gevaarlijke stoffen en gasmeten

Veel organisaties hebben gevaarlijke stoffen in huis. Deze stoffen kunnen risico’s voor de werknemers met zich meebrengen. Het gaat erom dat de risico’s beheersbaar zijn. Met andere woorden, iedere werknemer moet weten hoe hij of zij met de betreffende gevaarlijke stoffen om moet gaan. De risico’s moeten duidelijk zijn, de voorschriften helder en eenduidig. Er moet dus voorlichting en instructie gegeven worden en er dient toezicht te zijn op de uitvoer van de werkzaamheden.

Aposafety kan hierbij ondersteunen, we hebben veel ervaring op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Ook gasmeten kan bij het omgaan met gevaarlijke stoffen zeer belangrijk zijn. Het effectief en goed gasmeten is niet gemakkelijk. Hierbij kunnen we ondersteunen door bijvoorbeeld een op de eigen situatie afgestemde gasmeetcursus en/of cursus gevaarlijke stoffen te geven op locatie.